top of page

Pædagogik 

Som uddannet pædagog vil jeg gøre brug af min faglige viden i hverdagen.

Jeg vil lave aktiviteter der er alderssvarende og som giver udvikling til børnene på det niveau de hver især er, og indenfor nærmeste udviklingszone (som er er det barnet næsten kan).


Jeg vil have et pædagogisk formål med mange af dagens aktiviteter, og her vil jeg benytte mig af de 6 pædagogiske læreplanstemaer, for på den måde at komme rundt om det hele barn, når vi øver og udvikler os dagen igennem. Nedenfor vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg vil arbejde med barnets trivsel og udvikling i praksis.

 

Barnets alsidige personlige udvikling

Hos Faster vil børnene møde en primær og genkendelig voksen hver dag.

Jeg vil se barnet der hvor det er, og tager udgangspunkt i hvad det kan. Jeres barn vil hos mig blive støttet og guidet gennem det, der skal øves i. Jeg vil sørge for at jeres barn bliver tilpas udfordret og lade det opleve at noget lykkes når man øver sig. 

Derudover har jeg fokus på børnenes selvværd, ved at inddrage dem i dagligdagen, at give dem små opgaver og lade dem føle, at de bidrager til fælleskabet.

Jeg er bevidst om at ikke alle børn er ens, at de har forskellige behov - og udviklingstrin. 

Sociale kompetencer

Hos Faster vil jeg i dagligdagen have fokus på fri leg og venskaber. Det er gennem legen at venskaber - og den gode relation etableres og udvikles.

 

Jeg vil støtte og respektere børnenes initiativer og ideer, giver dem mulighed for at eksperimentere, samarbejde, forhandle, indgå kompromiser og løse konflikter for at få legen til at udvikle sig.

Sprog

Hos Faster vil jeg støtte, øve og udvikle børnenes sprog i dagligdagen.

 

Det vil jeg bl.a. gøre ved at læse bøger, synge faktesange, gøre brug af sangkufferten, læse rim og remser, snakke om hvad vi laver og hjælpe med at sætte ord på handling.

 


     

Krop og bevægelse

En del af barnets læring sker når barnet er i bevægelse. Barnet udforsker verden og lærer heraf. Jeg vil sørge for at sanserne bliver stimuleret i hverdagen. Det vil jeg gøre ved f.eks. at lave motorikbane, cykle, gynge, hoppe, danse, synger lave sanglege, løber i naturen, på bakker og forskelligt underlag. Jeg sikrer at børnene får sund og alsidig kost, så de har energi til leg og bevægelse dagen igennem. Jeg vil give børnene ro til at få de nødvendige lure. Jeg vil hjælpe børnene med at lære deres kropsdele at kende.  

Natur og naturfænomener

Hos Faster vil vi bruge en stor del af tiden udenfor - i naturen. Jeg har en stor lukket have, med sandkasse og stimuli til sanserne via sansegynge og andre alderssvarende aktiviteter. 
Jeg har mange af byens legepladser i nærheden, og på cykel når vi hurtigt skoven. Jeg vil benytte mig af byens mange faciliteter og vi vil deltage i de arrangementer der bliver tilbudt, hvis det giver mening.   

Børnene bliver en del af årets gang i haven, og deltager i det omfang de kan. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hos Faster er vi kreative udfra årstidens højtid, vi slår katten af tønden, sår karse, snakker om hvordan man sidder ved bordet, vi øver os i at sende maden rundt. Vi synger sange der passer til årstidens højtider. Vi hører musik, vi danser og mærker hvilken følelse musikken giver os indeni. Vi maler, tegner, laver perler, klipper og klistre og hvad vi nu ellers lige kan finde på.

bottom of page